Bland burkar, banditer och bomber

I ett fritt samhälle måste friheten försvaras. Extrema rörelser med terroristanknytning hör definitivt inte hemma i ett fritt samhälle. Islamister kännetecknas av att vilja skapa ett samhällssystem baserat på religiös fanatism där t ex kvinnor kan stenas för brott som begåtts mot dem! I dessa system är burkan ett medel i att vidmakthålla denna samhällsordning. Därför ska burka förbjudas. 

Majorer vill inte leva bland burkar, banditer och bomber men tvekar inte om det krävs för att bevara vår frihet!


EXP

När alla är sjuka behövs inga friska

I de rödgrönas märkliga värld finns bara sjuka. Sjuka som inte vill bli friska. Sjuka som ser sjukdom som sitt normaltillstånd. Sjuka som ska tyckas synd om eftersom de inte inte vill tänka sig ett liv med arbete.

Det verkar som om inga friska behövs i det samhället.

AB1, AB2, AB3RSS 2.0